שבט אמהות מיוחדות

הקבוצה נפתחת ב- 5.4

יש בה מקום ל15 אמהות בלבד

העלות לכל הארבעה חודשים היא 476 שקלים

ניתן לחלק לתשלומים.

 

476.00

כל הזכויות שמורות לשבט אמהות 054-2473799