View this post on Instagram

A post shared by דנה מצר | שינה וגמילה מחיתולים | הדרכת הורים (@dana.metzer.parenting)

מבוא

 • אתר " שבט אמהות" ("האתר") המופעל ע"י קרן איתן ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת תוכניות הליווי השונות מבית שבט אמהות ("המוצר").
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

מדיניות אספקת השירות;

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או העברה באפליקציית ביט בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

מדיניות ביטולים

חלק מן השימוש בשירות כרוך בתשלום. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בתמורה למתן השירותים, או ביחס לכל שירות עתידי אחר שיהווה חלק מהשירות.

 

התמורה לשימוש בשירות תיגבה ממך באמצעות מעבד תשלומים דוגמת כרטיס אשראי / אפליקציית ביט או כל אמצעי תשלום שאת פרטיו המלאים יהיה עלייך למסור למפעילי השירות, או באמצעות דרכי חיוב אחרות ונוספות כפי שיהיו זמינות במסגרת השירות, מעת לעת ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות. מפעילי השירות אינם נוהגים לשמור את פרטי אמצעי התשלום במאגרי המידע שבבעלותם.

 

ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם יכבדו מפעילי השירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

 

ביטול עסקה – עסקת השימוש בשירות היא עסקה חד פעמית לצורך ביטולה על המשתמש לפנות באמצעי התקשורת הרשמיים של מפעילי השירות עד שלושה ימים לפני מועד תחילת התוכנית תוך ציון הדרישה לבטל את החיוב.  

השימוש בשירות

 

הנך רשאי להשתמש בשירות, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירות באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת של מפעילי השירות לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):

 

 • אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • אין להציג או לפרסם בשירות מידע / תכנים שאינם קשורים לשירות.
 • המחירים המוגדרים בכל שירות / ייעוץ הינם מחייבים. אין לשנות ולתאם מחירים ותנאים מול היועצים.
 • בכל שינוי בפרטי פגישה לאחר שנקבעה, לרבות ביטולה, באחריות המשתמש לעדכן את היועץ שעמו נקבעה הפגישה.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, מידע או נתונים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין לציין, לקדם, לפרסם או להציג כל מידע, פרטים או קישור למתחרה לשירות – בין אם באופן ישיר או באופן עקיף;
 • אין להציג ולפרסם תנאים המעידים על הפלייה כלשהי, העדפה מגדרית, לאומנית או כל צורה של גזענות;
 • ככל שנרשמת לשירות בהינתן שתהיה אפשרות כזו, בהתאם למפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות רק באמצעות חשבון המשתמש שבאמצעותו נרשמת;
 • אין ליצור קשר ישיר עם היועצים, אלא אך ורק באמצעות השירות או באמצעיו הנלווים שהוקצו מטעם השירות.
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה בשירות, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של השירות;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהשירות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים, שירותים או מידע מהשירות;
 • אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אלא באישור מראש ובכתב של מפעילי השירות. אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
 • אין לקשר לשירות ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • אין לקשר לתכנים, מידע או שירותים מהשירות שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהשירות, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים בשירות (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי בשירות, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
   

מפעילי השירות לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים בשירות ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילי השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

אחריות

 

השימוש בשירות, באתר, ביישומון ובכל מידע / תוכן, או שירות הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילי השירות לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השירות, האתר, היישומון וכל מידע, תוכן ושירות הכלולים בהם.

 

התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר בזאת כי בדקת את השירות ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין תכונות המידע, התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

 

כל החלטה שתקבל ביחס למידע / ייעוץ שהתקבל / הדרכה / הנחייה / תכנים שהוצגו / התפרסמו בשירות, או ביחס לשימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. מפעילי השירות אינם מתחייבים כי מידע, תכנים, מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של יועצים, בעלי עסקים ושירותים ושל משתמשים, המוצגים / המתפרסמים בשירות, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מפעילי השירות לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. השימוש בשירותי ובתכני השירות הוא על אחריותך בלבד.

שים לב! מפעילי השירות מהווים מתווכים בלבד בין הורים לבין יועצים בנושאי הורות. כל החלטה עם קשר או הקשר רפואי או טיפולי, בין אם קיבלת אותה על סמך מידע שראית / קיבלת בשירות ובין עם במרומז או במובהק על ידי היועצים בשירות – הינה על אחריותך בלבד!! בכל התלבטות ו/או חשש לחולי או בתסמינים המעידים על בעיה רפואית או מחלה, בין אם אצלך, אצל ילדייך או בעלי ביתך – מחובתך לפנות בהקדם וללא דיחוי לרופא מוסמך!

מפעילי השירות מעודדים אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע ותכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה תכנים שמציגים ומפרסמים משתמשים בשירות, לרבות תגובות וביקורות ומידע, וכן תכנים שמפרסמים מפעילי השירות. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים. לעיתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב ועל כן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אנו משתדלים שהמידע והתכנים שאנו מציגים לכם יהיו אמינים ומדויקים, אולם אין ביכולתנו להבטיח זאת.

 

מפעילי השירות אינם מתחייבים ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות או תקלות תקשורת וקישוריות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי וממשקי מפעילי השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי השירות או אצל מי מספקיהם. מפעילי השירות לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל בקישוריות לאינטרנט או בתקשורת כלשהי או למערכות אחרות ובמערכות המחשוב שלך או של מפעילי השירות, או של מי מטעמם.

 

שינויים בשירות והפסקת פעילות

 

מפעילי השירות רשאים לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם, מחירם, תוכנם וזמינותם של השירותים, המידע והתכנים בו ואופן הצגתם ויהיו רשאים לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל יהיו רשאים מפעילי השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילי השירות יפעלו כמיטב יכולתם על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, יפרסמו מפעילי השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיקו מפעילי השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן קצר ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

אבטחת מידע ופרטיות

 

השימוש בשירות ואישורך את המסמכים המחייבים / סעיפי אישור הפרסום בממשקי השירות, מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילי השירות ו/או מי מטעמם, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילי השירות במהלך הרישום לשירות, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירות באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת למפעילי השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. 

בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש ביישומון (ככל ומכשיר הקצה שברשותך תומך בכך), ייתכן ותתבקש לאשר קבלת הודעות מתפרצות מהיישומון (Push Notifications). במידה ותאשר קבלת הודעות כאמור, עשויה מפעילת השירות לשלוח אליך הודעות מסוג זה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

 

רישום לשירות

 

ייתכן והשימוש בשירות, ובכלל זה בין היתר הוספת ועדכון מידע ותכנים אודות שירותים המוצגים בשירות, דירוג וכתיבת ביקורות וכיו"ב, יחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.

הרישום לשירות מותר למשתמשים שהם בני 12 ומעלה בלבד. ברישומך לשירות אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 12 ומעלה.

מפעילי השירות רשאים לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום שונות. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובת דוא"ל פעילה, גילך, אסמכתאות לרישיונות ועוד. בנוסף, כאשר אתה נרשם לשירות כמשתמש, אנו עשויים לדרוש ממך מידע נוסף, ובכלל זה פירוט בנוגע לנושאים ומקרים אישיים ופרטיים בגינם ובהקשר כלשהו אליהם אתה פונה לשירות. דרישות אלה הינן לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי השירות.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה "קרן איתן" .
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון ⁦08-9262381

כתובת העסק: קרן איתן, רחוב אביטל 23, רעות, ישראל. 

דילוג לתוכן